Branża budowlana Zakupy

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Zobacz, gdzie kupić kontener otwarty, wejdź na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Nie wszystkie odpady powinny trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z magazynowaniem oraz przewozem odpadów. By się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania oraz transportu gruzu, opakowań, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do punktu legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Adres firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]