Zakupy

Centralka telefoniczna

Liderami rynku centrali telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które mają bardzo duże doświadczenie w wytwarzaniu centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centrale telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centrala telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć funkcjonowanie firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przekazywanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odcięciu wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala pozwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Posiada również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość kontroli takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.