Usługi

Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków. Uzyskaj więcej informacji.

Wraz z otwarciem się Polski na firmy z większości państw świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień tłumacze wykonują tysiące uwierzytelnionych i zwykłych tłumaczeń na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż w sieci bez trudu można wyszperać darmowe platformy oferujące translację, jeszcze przez lata nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz wymagane, przykładowo gdy musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza wyliczyć cenę przekładu. Od czego zatem zależy cena tłumaczeń?

Termin realizacji, język, rodzaj tłumaczenia – to ma wpływ na finalną cenę usługi

Końcową cenę tłumaczenia tekstu kształtują następujące czynniki:
1. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest zwyczajowo o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) czy romańskich (portugalski, włoski) będzie z pewnością tańszy aniżeli translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (m.in. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematyka dokumentu. Przekład podręczników medycznych, prac naukowych bądź umów handlowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej branży, ale też stosowną wiedzę, aby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji groźnych w skutkach pomyłek.
4. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy szykować portfel na wyższy koszt.

Dlaczego tłumaczenie poświadczone to większy koszt?

Trzeba zaakcentować, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak prawo jazdy lub świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie przypisuje mu oddzielny numer, jak również zaznacza czy przekład powstał z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli zazwyczaj posiadają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, z kolei w przypadku niezbędności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]