Usługi Zakupy

Oryginalny element prywatnych ogrodów, tarasów lub patio – rzeźby z brązu

Rzeźba stanowi jedną z najstarszych metod artystycznego wyrazu. Pierwsze arcydzieła obecne były już wiele tysięcy lat temu i nieustannie towarzyszą ludziom w rozmaitych sferach naszego życia. Widzimy je przeważnie tam, gdzie poszukujemy kontaktu ze sztuką – na wystawach, w świątyniach oraz w muzeach, ale także w miejscach ogólnodostępnych: na ulicach i rynkach, w budynkach firm, a nawet w centrach handlowych. Rozpowszechnienie rzeźb w naszym codziennym życiu jest na tyle znaczne, iż nie całkiem orientujemy się, że twórczość wychodzącą spod ręki rzeźbiarzy widujemy właściwie codziennie. W naszym artykule przytoczymy kilka przykładów potwierdzających wspomniane wyżej stwierdzenie.

Metalowe rzeźby w miejscach publicznych

Dzieła rzeźbiarzy, także jeśli przedstawiają wysokie walory artystyczne i estetyczne, często są przez publiczność traktowane jako norma – w przestrzeni miejskiej (aczkolwiek nie tylko) są bowiem spotykane wręcz na każdym kroku. Monumentalne pomniki, a także rzeźby rozmieszczone w przydomowych ogródkach, na zieleńcach bądź na ulicach, widoczne są wszak w większości miast. Ponad to nagminnie można spotkać je także w wielu budowlach. Są dekoracją m.in. w biurach, szkołach czy pozostałych gmachach użyteczności publicznej

Odlewy artystyczne. Kto je wykonana?

Podane powyżej przykłady to w głównej mierze znaczne, nieruchome prace. Jednak jest to mniejsza część wszelkich rzeźb, z którymi mamy styczność w naszym codziennym życiu. Istotna większość z nich to jednak niewielkie prace, przeznaczone raczej do prywatnego użytku – to między innymi medale, popiersia na zamówienie oraz nagrody na laureatów turniejów. Projektodawcy przeróżnego typu imprez lub zawodów sportowych nie mają z tym trudności, bowiem zakup rzeźby na zamówienie (odlewów z brązu czy innych stopów) nie generuje sporych kosztów, a ich stworzenie należy po prostu zlecić zawodowemu artyście.