Usługi

Korzyści wynikające z oceny kompetencji pracowników

Po więcej informacji o rozwoju pracowników kliknij w to miejsce

Rośnie grono pracodawców, którzy zauważają, że rozwój pracowników w ogromnym stopniu przekłada się na powodzenie całej firmy. Zmotywowana załoga zaopatrzona w szeroki wachlarz umiejętności miękkich to główny fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – ujawnij prawdziwe możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich indywidualnych kwalifikacji i predyspozycji może wesprzeć właściciela firmy w dobraniu kadry, która będzie przygotowana na niecodzienne wyzwania. Za sprawą audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez profesjonalnego doradcę zawodowego można wychwycić, który z pracowników manifestuje umiejętności przywódcze i zostanie dobrym przełożonym zespołu. Sesje AC/DC mogą być wykonywane na przeróżne sposoby – np. w postaci sesji indywidualnych lub grupowych. W czasie spotkań wykorzystywane są efektywne techniki szkoleniowe, jak np. wywiady, zadania w grupach, symulacje czy case study (omówienie danego przypadku). W ten sposób można ujawnić utajony potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można kontynuować działania z zespołem w postaci coachingu.

Jak prowadzony jest audyt AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Prawidłowo przygotowany audyt jest rozdzielona na wiele stadiów. Zaczyna się od opisu kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w firmie. W kolejnej fazie audytor opracowuje techniki, które będą wykorzystywane w trakcie sesji. Kolejnym etapem jest zasygnalizowanie intencji sesji, a także tego, co planuje się za jej sprawą wypracować. Równie ważne jest też otoczenie, w którym będą wykonane audyty pracownikami – musi one dawać komfort, który wesprze realizację celów sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy bądź indywidualny) jest prowadzony przez wykwalifikowanych coachów, którzy są psychologami. Czas trwania sesji wynosi co najmniej 4 godziny. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje spersonalizowany, wyczerpujący raport, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych osób, określone są ich silne strony oraz podane są informacje, jak należy przeprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]