Usługi

Kiedy warto wesprzeć się doświadczeniem coacha kariery?

Zgłoś się po pomoc do coacha biznesu na janklusak.pl.

Rynek pracy w ostatnich latach jest niesłychanie konkurencyjny i wymaga notorycznego dopasowywania się do jego teraźniejszych potrzeb. Z tej przyczyny tak ważny jest nie tylko rozwój zawodowy pojedynczego pracownika, ale także sprawna organizacja pracy wieloosobowych grup pracowników w firmach. W takich działaniach warto wspomóc się wiedzą wykwalifikowanego coacha.

Coach psycholog – pomoc dla menedżerów i prezesów przedsiębiorstw

Zawodowy coach biznesu służy pomocą w rozszerzeniu zakresu umiejętności danej osoby, przygotowuje ją na nadchodzące wyzwania zawodowe i potencjalne zmiany. Sprawia to, że może ona dużo skuteczniej rozwijać swoje kwalifikacje, co owocuje lepszymi wynikami w pracy, ale też daje ciekawsze perspektywy kariery. Coach ogniskuje swoją uwagę na celach oraz ambicjach klienta, dlatego sesje coachingowe każdorazowo mają charakter indywidualny, ukierunkowany na wypełnienie określonych założeń. Kto często korzysta z sesji coachingowych? Są to głównie menedżerowie oraz właściciele firm, którzy pragną rozwinąć swoje kompetencje w obszarze zarządzania i planowania pracy.

Praca z doradcą zawodowym – wstępne spotkanie oraz poznanie celów klienta

Podstawą dającej pożądane rezultaty współpracy z coachem biznesu, jest staranne poznanie klienta. Dlatego inicjująca sesja z coachem upływa na precyzyjnym wyznaczeniu oczekiwań oraz ambicji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, kwalifikacji, najboleśniejszych klęsk i największych sukcesów zawodowych. Pomaga to ustalić, czy najlepszą metoda rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, jak również wstępnie wybrać częstotliwość i ilość sesji potrzebnych do uzyskania zakładanych rezultatów. Wstępna rozmowa nie musi odbywać się z coachem twarzą w twarz – można umówić się na spotkanie przez komunikator czy też telefonicznie. Po zakończeniu ustalonej serii sesji coach przygotowuje podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, czy osiągnięte zostały wszystkie postanowienia oraz gdzie ewentualnie potrzebna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]