Usługi

Jakiej wiedzy dostarczają badania wysokościowe

Na www.testybielsko.pl dowiesz się, jak zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma za dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się tylko zgłębianiem relacji prowadzonych pacjentów z innymi ludźmi. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w przypadku osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe tak naprawdę niewiele różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy inteligencji, temperamentalne, osobowościowe. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, stereometr oraz wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Zatajanie informacji nikomu nie pomoże.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno umiejętności, jak i wiedzę do wykonywania tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o obowiązku ich używania zadecydował okulista.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]