Usługi

Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Uzyskaj więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków

Ubiegłe lata to czas przypływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia pracy bądź nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Białorusi, Ukrainy bądź Kazachstanu. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Dlatego aby pracować w tym zawodzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]