Usługi

Jak wyglądają psychologiczne badania operatorów?

Chcesz sprawdzić, kto ma w swojej ofercie badania operatorów Bielsko? Na co czekasz? Koniecznie wejdź na http://www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z trwającą długi czas i wyjątkowo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza poznać nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują także zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czy jest się czego bać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie różnią się bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy aparaturowe oraz testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie należy się bać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość i rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Określając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w dość szybki sposób odpowiadać na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają również zdolność do widzenia steroskopowego, koncentracji uwagi oraz oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu. Wszystko to ma w wypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać tylko psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, do czego konieczne jest odbycie studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić prawo do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]