Usługi

Co zrobić z nietypowymi odpadami? O kontenerowym wywozie śmieci

Przebudowa bądź budowa domu, prace w ogrodzie, odnowienie mieszkania, opróżnianie piwnicy albo strychu – co łączy te, na pierwszą myśl kompletnie niepowiązane ze sobą czynności? W ich przypadku wytwarzane są pokaźne ilości odpadów, które nie powinny znaleźć się wśród odpadów komunalnych. Zużyte meble i sprzęty domowe, gruz budowlany oraz ziemia i odpady zielone muszą być dostarczone do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jak jednak postąpić, jeśli nie jesteśmy w stanie przewieźć ich samodzielnie? W takich wypadkach najrozsądniej zrobimy zamawiając kontenerowy wywóz odpadów.

Wywóz odpadów – jak to działa?

Wywóz śmieci w specjalnych kontenerach to usługa, która pozwala pominąć wywożenie odpadów do PSZOK-u. Oferujące go przedsiębiorstwo usługowe użycza klientowi kontener o pojemności dopasowanej do zaawansowania prac i ilości generowanych odpadów. Klient może przez czas ustalony w umowie napełnić go śmieciami bez obaw o to, że poniesie następstwa przewidziane za ich niewłaściwe składowanie. W wyznaczonym w umowie terminie firma odbiera od klienta wypełniony kontener na śmieci. To na niej spoczywa teraz obowiązek zadbania o utylizację śmieci zgodnie z przepisami, co jest rozwiązaniem bezproblemowym i praktycznym.

Komu rekomendujemy wywóz odpadów?

Na kontenerowy wywóz śmieci decydują się różni klienci. Z jasnych powodów usługi tego typu największym popytem cieszą się wśród klientów indywidualnych, którzy zwykle nie są w stanie zapewnić przewozu śmieci do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z uwagi na wygodę, kontenerowy wywóz odpadów jest także niejednokrotnie wybierany przez inne firmy. Korzystają z niego m.in. przedsiębiorstwa remontowe, budowlane czy ogrodnicze. W sezonie zimowym to też najlepsza metoda na magazynowanie i wywiezienie śniegu usuniętego z boisk, parkingów, trawników czy dróg wewnętrznych.