badania wysokościowe Bielsko Biała, badania wysokościowe Bielsko
Ochrona zdrowia Usługi

Badania wysokościowe – bezpieczeństwo pracy na wysokości

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej trzy metry nad ziemią bądź podłogą. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale również pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków i przedstawicieli wielu innych zawodów. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Co kontrolują badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wykonywana z uwzględnieniem specjalnych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi czy wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc pełna diagnostyka z zakresu okulistyki, neurologii oraz laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem). Badania wykonuje się poddając osobę badaną prostym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W trakcie badań można również zdiagnozować kłopoty do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokościach, ich wykonanie jest więc szczególnie istotne. Nie trzeba martwić się, że konieczne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, bo jest możliwość wykonania pełnej diagnostyki nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – co ile
lat je przeprowadzać?

Badania wysokościowe trzeba przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Mając na uwadze, że w czasie wykonywania pracy stan zdrowia może się pogorszyć, a także, że tak nakazuje prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły pięćdziesiąt lat, muszą natomiast poddawać się im co rok.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]