Ochrona zdrowia

Psycholog w UK – kiedy może pomóc?

Więcej informacji o usługach polskiego psychologa Northampton.

Po przystąpieniu naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej oraz otwarciu zagranicznych rynków pracy na naszych rodaków, Polacy z chęcią zdecydowali się na wyjazd na Wyspy. Obecnie z uwagi na Brexit zjawisko emigracyjne właściwie zanikło, lecz ciągle nie brak osób skłonnych do zatrudnienia się bądź rozpoczęcia nauki właśnie na Wyspach. Niestety emigracja do Wielkiej Brytanii może generować szereg utrapień, z którymi trudno jest się uporać bez pomocy specjalisty wyjątkowo.

Polski psycholog w UK – w jakich okolicznościach jest niezbędny?

Pobyt na emigracji i związane z tym odseparowanie od bliskich, jak również zatrudnienie w obcym kraju, mogą rodzić wiele komplikacji, którym bardzo trudno jest podołać. Rozstanie z rodziną nierzadko powoduje bardzo duży stres. Do tego nieraz dochodzą także kłopoty z otrzymaniem pracy lub nawiązaniem trwałych znajomości ze współpracownikami. Brak opanowania języka, który do tej pory jest na porządku dziennym, powoduje, że bardzo szybko dochodzi do odcięcia się od znajomych z pracy. A stąd już tylko niewielki krok do poważnych zaburzeń nastroju lub zwiększenia liczby odruchów o charakterze agresywnym. Odruchy te niezwykle ciężko jest poskromić bez wsparcia psychologicznego. W związku z tym nie należy bać się sięgania po pomoc specjalisty. Rozmowa z psychologiem jest najlepszym wyjściem.

Polskojęzyczny psycholog w UK – jak wygląda przebieg wizyty?

Rozmowy z psychologiem przeprowadzane są w bezpiecznej atmosferze oraz pełnej dyskrecji. Nie należy bać się, że informacje , które zostały przekazane w czasie sesji będą przekazane komuś innemu. Na psychologu ciąży bowiem obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, a zwolnić z niej ma prawo tylko sąd. Psycholog jest osobą, przed którą nie należy ukrywać kłopotów i słabości – jego zadaniem jest pomoc w ich przezwyciężeniu. Specjalista ten instruuje, jak uporać się ze stresującymi zdarzeniami, jak również pokazuje jak nazywać sytuacje , które mają charakter konfliktowy. Polski psycholog w UK to świetny wybór. Wizyta prowadzona jest w języku polskim, za sprawą czego przebiega sprawniej i bardziej swobodnie. Osoba zgłaszająca się z kłopotami nie musi wszak martwić się tym, czy zostanie zrozumiana i czy sama właściwie zrozumie to, co radzi jej psycholog.

Adres firmy:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339