Finanse

Podstawowe informacje o restrukturyzacji przedsiębiorstw

Kiedy spółka przechodzi poważny kryzys, zobowiązania w stosunku do wspólników rosną z każdym dniem, a rozpoczęcie procedury bankructwa zdaje się być najlepszym rozwiązaniem, prawdopodobnie nadszedł czas na przemyślenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – powstrzymaj rosnące zadłużenie

Restrukturyzacją można określić przeobrażenie spółki, mającą na celu uniknięcie jej bankructwa i w następstwie zwiększenie jej wartości. W naszym kraju postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy dają mnóstwo możliwości doprowadzenia do układu z wierzycielami, zatem są zdecydowanie w wyższym stopniu nastawione na przedsiębiorców. Także postępowania toczą się szybciej aniżeli przed 2016 r. i nie wymagają tylu formalności. Restrukturyzacja przynosi wiele pożytków: zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, wstrzymać realizację nieprzychylnych ugód, pomagają zastopować egzekucje komornicze, a przede wszystkim ocalić firmę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – o zatwierdzenie układu, sanacyjne, przyspieszone układowe

Wymieniona wyżej ustawa dopuszcza cztery sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po opracowaniu i zaakceptowaniu rejestru wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w domyśle ma prowadzić do rychłego zawarcia układu między dłużnikiem oraz wierzycielami. Takie postępowanie trwa na ogół do pół roku.
– postępowanie układowe, na które decydują się z reguły przedsiębiorcy obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sędzia może wyznaczyć tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób dobytek dłużnika. Okres prowadzenia tego typu postępowania jest nierzadko dłuższy aniżeli 12 miesięcy, gdyż w kwestiach tyczących się zobowiązań spornych, to sędzia postanawia o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez udziału sądu. W tym postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy współudziale z nadzorcą układu, którego notabene sam wskazuje, na własną rękę przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Zadaniem sędziego jest tutaj jedynie potwierdzenie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, daje dłużnikowi możliwość przeprowadzenia działań sanacyjnych, a równolegle gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Łączy się to jednakże z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Warto podkreślić, iż istnieją ograniczenia, które wpływają na to, jaki rodzaj restrukturyzacji można zastosować w konkretnej sytuacji. Np. przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć tylko wówczas, gdy suma zobowiązań spornych nie przekracza 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku odpowiednie jest rozpoczęcie postępowania układowego lub sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są złożone, wobec tego jeżeli decydujesz się na ich prowadzenie, ale wahasz się, który wariant będzie najlepszy dla Twojej spółki, obligatoryjnie zgłoś się po poradę do doradcy restrukturyzacyjnego.