Finanse

Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

Solidna porcja wiedzy o notach księgowych na 40 euro. Zobacz koniecznie!

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później natrafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 (bądź więcej) euro?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku może natomiast wystawić notę na 70 euro, a kiedy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie naruszy budowanych często przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Przecież przyczyną zwłoki w przelaniu należności za fakturę mogą być chwilowe kłopoty finansowe bądź zwykłe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W momencie, kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Informacje o tym zawarto w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które posiada również wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]