Branża prawna

Prawo rodzinne – nie tylko rozwody i alimenty

Jednym z najważniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest prawo rodzinne Najpopularniejsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, aczkolwiek mamy duże doświadczenie również w prowadzeniu spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, macierzyństwa i ojcostwa czy uregulowania kontaktów.

Separacje, alimenty, rozwody – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególna sfera prawa, ponieważ prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od prawnika nie tylko biegłości w aktach prawnych, ale przede wszystkim właściwej postawy w stosunku do Klienta, który powierza nam swoje najbardziej osobiste sprawy. Prowadząc sprawy rodzinne jesteśmy przygotowani na bieżący kontakt z Klientami i przeprowadzanie ich przez poszczególne etapy sprawy w sposób dla nich najmniej bolesny. Naszym celem jest dopasowanie się do oczekiwań każdego Klienta szczególnie w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – sposób działania kancelarii radców prawnych

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych rozpoczynamy od pierwszego kontaktu z Klientem w formie spotkania twarzą w twarz lub rozmowy telefonicznej albo na Skype’ie. Staramy się wtedy zebrać maksymalną ilość informacji dotyczących sprawy, a także poznać osobę, na rzecz której będziemy działać przez najbliższych kilka miesięcy. Następne etapy naszej pracy to przygotowanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem lub pozostałymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. Podczas prowadzenia każdej sprawy zawsze dążymy do znalezienia sposobu na jej ugodowe zakończenie. Podejście to wywodzi się z faktu, iż gros konfliktów ma swoje źródło w silnych emocjach, a pełnomocnik, jako osoba neutralna, nie jest nimi obciążony i ocenia sprawę tylko z punktu widzenia przepisów prawa.