Zmiany w układzie krążenia i aktywność seksualna okresie przekwitania

Zmiany w układzie krążenia


Z powodu utraty aktywności hormonalnej jajnika wzrasta częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak: choroba niedokrwienna serca, zawał serca, udar mózgu, czy zator tętnic mózgowych. Najczęstszym podłożem zmian chorobowych jest rozwój miażdżycy, wynikający z zburzeń gospodarki lipidowej.

Zanik czynności jajników wiąże się ze wzrostem stężenia cholesterolu całkowitego, obniżeniem frakcji HDL, podwyższeniem frakcji LDL-cholesterolu i hipertriglicerydemią. Zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet po menopauzie znacznie wzrasta, osiągając wartości charakterystyczne dla mężczyzn w tym wieku. Są one przyczyną połowy zgonów kobiet w tej grupie wiekowej. Stosowanie hormonalnej terapii zastępczej pozwala zmniejszyć to zagrożenie o 50%.

Po menopauzie z powodu ograniczenia elastyczności ścian naczyń krwionośnych i wskaźnika perfuzji rozwija się nadciśnienie tętnicze. Pewne przesłanki wskazują również na to, że niedobór estrogenów sprzyja rozwojowi demencji, między innymi w mechanizmie upośledzenia krążenia mózgowego. Jednak do tej pory brak jest twardych dowodów potwierdzających tę hipotezę.

Aktywność seksualna kobiet w okresie przekwitania


Aktywność seksualna kobiet w okresie przekwitania zależy od uwarunkowań biologicznych, psychicznych i społecznych. W efekcie pomenopauzalnego spadku estrogenów dochodzi do zmian zanikowych w obrębie tkanek sromu i pochwy. Zmniejszenie zdolności do zwilżania się pochwy i przedsionka oraz zwężenie wejścia do pochwy jest przyczyną bolesnych stosunków. Zmiany w tym okresie są mniej nasilone u kobiet z wyższym poziomem aktywności seksualnej w okresie przedmenopauzalnym.

Milena Szewruk

Literatura:
1) T. Pisarski: Położnictwo i ginekologia.