Zespół przedwczesnego wygasania czynności jajników

Na zespół przedwczesnego wygasania czynności jajników składa się brak miesiączki, hipoestrogenizm i zwiększone stężenie gonadotropin we krwi u kobiet przed ukończeniem 40 rż.

Podstawowym objawem jest wtórny brak miesiączki, zwykle niepoprzedzony innymi zaburzeniami miesiączkowania. Wystąpienie zaburzeń miesiączkowania mogą sugerować objawy takie jak: uderzenia gorąca, zawroty głowy oraz zmiany zanikowe w układzie moczowo-płciowym.

Rozpoznanie ustala się na podstawie 2-krotnego oznaczenia w odstępach co najmniej 1 miesiąca stężenia FSH w surowicy. Wartości powyżej 40 j.m./l u kobiety przed 40 rż. są charakterystyczne dla zespołu przedwczesnego wygasania czynności jajników. Należy również ocenić czynność nadnerczy i gruczołu tarczowego.

Leczenie polega na podawaniu hormonów jajnikowych. W czasie trwania terapii możliwe są okresowe powroty czynności jajnika i w około 5% szansa na zajście w ciążę. Chore kobiety powinny zgłaszać się na badania kontrolne co 6-8 miesięcy w celu oceny skuteczności leczenia hormonalnego i wykrycia ewentualnych chorób towarzyszących.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom I.