Zapalenia i zaburzenia naczyniowe okolicy podwzgórzowo - przysadkowej

Objawy zapalenia okolicy podwzgórzowo-przysadkowej mogą przypominać guz i powodować zarówno tzw. efekt masy, jak i różne zaburzenia czynności podwzgórza i przysadki, a szczególnie często hiperprolaktynemię i moczówkę prostą.

Limfocytowe zapalenie przysadki może obejmować także okolicę okołoprzysadkową. Podwzgórze bywa też sporadycznie zajęte w przebiegu zakażeń ogólnoustrojowych i chorób ziarniniakowych, np. sarkoidozy.

W przebiegu bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych może się rozwinąć zapalenie pajęczynówki, z charakterystycznym obustronnym koncentrycznym zwężeniem pól widzenia (widzenie lunetowe), rzadziej z niedoczynnością przysadki. Stosuje się leczenie swoiste, a w przypadku utrwalonych niedoborów hormonalnych - stałe leczenie substytucyjne.

Zaburzenia naczyniowe okolicy podwzgórzowo-przysadkowej


Zaburzenia naczyniowe okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, szczególnie krwawienia do guzów (udary krwotoczne) lub zawały niedokrwienne guzów (udary niedokrwienne) stwierdza się u 10-22% operowanych nowotworów.

Klinicznie udary objawiają się niemal 2-krotnie rzadziej. Udar może być pierwszym objawem gruczolaka przysadki. Krwotok do guza przysadki lub podwzgórza jest stanem naglącym, który wymaga leczenia przeciwobrzękowego i często szybkiej interwencji neurochirurgicznej w celu usunięcia tzw. efektu masy.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom I.