Udar krwotoczny przysadki

Udar krwotoczny przysadki bywa pierwszym objawem gruczolaka przysadki. Najczęściej powstaje w wyniku wylewu krwi do guza. Krwawienie do gruczolaka przysadki może nagle zwiększyć objętość guza i spowodować uciśnięcie na skrzyżowanie nerwów wzrokowych.

Objawy udaru krwotocznego przysadki


Obraz kliniczny zależy od nasilenia krwawienia. Objawy jakie pojawiają się w następstwie krwawienia to: nagły, silny ból głowy, nudności, wymioty, zaburzenia świadomości, zespół oponowy, utrata wzroku i/lub zaburzenia czynności nerwów III, IV i VI, porażenie mięśni okoruchowych. Do wymienionych objawów dołącza się szybko narastająca niedoczynność kory nadnerczy, która nie rozpoznana i w porę nie leczona doprowadza do ciężkiej hipotonii i wstrząsu. Wyjątkowo ciężki przebieg, z głębokimi zaburzeniami neurologicznymi, może mieć udar przysadki prowadzący do krwawienia podpajęczynówkowego lub do komór mózgu.

Czynnikami predysponującymi do krwotocznego udaru przysadki są m.in. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, leczenie przeciwzakrzepowe lub skaza krwotoczna, uraz głowy i nagła zmiana ciśnienia śródczaszkowego.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.