Tarczyca

Tarczyca jest nieparzystym gruczołem wydzielania wewnętrznego, bogato unaczynionym i unerwionym. Anatomicznie gruczoł tarczowy przylega do tchawicy tuż poniżej krtani. Tarczyca zbudowana jest z dwóch płatów oraz łączącej je więzi, zwanej cieśnią tarczycy.

Podstawową jednostką czynnościową i strukturalną tarczycy są komórki pęcherzykowe wypełnione koloidem. Głównym białkiem koloidu jest tyreoglobulina (Tg). Pełni ona funkcję magazynu gotowych hormonów tarczycy. W skład Tg wchodzą cząsteczki tyrozyny do których wprowadzane są atomy jodu. Tym samym prawie całkowity zapas jodu jest zmagazynowany w tarczycy w postaci kompleksów z tyreoglobuliną. Zapas ten może być wystarczający dla syntezy hormonów tarczycy przez kilka tygodni.

Do komórek pęcherzykowych w tarczycy przylegają komórki C, które mają niewielki udział w ogólnej masie gruczołu. Komórki C produkują kalcytoninę.

Hormony tarczycy


Tarczyca jest miejscem syntezy trzech hormonów: tyroksyny - T4, trójjodotyroniny - T3 i kalcytoniny. Głównym hormonem wytwarzanym przez tarczycę jest T4. W surowicy krwi większość T3 i T4 ulega związaniu z białkami nośnikowymi.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.