Stadia rozwoju stopy cukrzycowej

Kliniczne stadia zaawansowania rozwoju stopy cukrzycowej:

0 - Wysokie ryzyko wystąpienia zespołu stopy cukrzycowej
1 - Powierzchowne owrzodzenia
2 - Owrzodzenia głębokie, drążące do mięśni i stawów
3 - Zmiany bardziej zaawansowane niż w stadium 2 oraz zapalenie kości i szpiku kostnego
4 - Miejscowa zgorzel palców
5 - Zgorzel stopy i posocznica

Wystąpieniu tych wszystkich powikłań można skutecznie zapobiegać poprzez odpowiednią edukację i leczenie. Niezwykle ważna jest współpraca pacjenta z lekarzem, stosowanie się do zaleceń, branie aktywnego udziału w terapii. Poprzez prawidłową edukację chory może zrozumieć istotę choroby, zmobilizować się do zmiany stylu życia, prowadzenia kontroli glikemii, stosowania leków. Z badań wynika, iż świadomość chorego dotycząca własnej choroby i wiedza na ten temat może zmniejszyć o ponad 80% powstanie powikłań, odpowiednia pielęgnacja stóp to 50% mniej wykonywanych operacji.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.
2) G. Rosiński: "Leczenie zespołu stopy cukrzycowej", Przewodnik lekarza 3/2005.