Schorzenia trzustki u chorych na cukrzycę

Kamica żółciowa u chorych na cukrzycę


Istnieje również związek cukrzycy z kamicą żółciową, chociaż problem nie jest do końca rozstrzygnięty. Więcej danych wskazuje na zaburzenia czynności wewnątrzwydzielniczej trzustki w przebiegu cukrzycy typu 1. Przyczyn tych zaburzeń może być wiele. Po pierwsze niedobór insuliny przejawiający się upośledzeniem syntezy białka enzymatycznego w komórce trzustki. Po drugie wpływ hormonów działających hamująco na czynność zewnątrzwydzielniczą trzustki. Po trzecie neuropatia autonomiczna w wyniku której zmniejszone jest wydzielanie enzymów.

Pankreotopatia cukrzycowa


Dla określenia upośledzenia funkcjonowania trzustki u chorych na cukrzycę wprowadzono pojęcie: pankreotopatia cukrzycowa. Pacjenci z cukrzycą częściej zapadają na ostre zapalenie trzustki. Przyczyną tego zjawiska mogą być zmiany czynnościowe i zaburzenia ukrwienia tego narządu. Przewlekłe zapalenie trzustki również może prowadzić do cukrzycy.

Cukrzyca a rak trzustki


Istnieje wiele doniesień na temat związku cukrzycy z rakiem trzustki. Ocenia się, że 20% pacjentów z rakiem tego narządu chorowało również na cukrzycę, a w 80% obie choroby wykryto w tym samym roku. Rak trzustki stanowi 4% w populacji ogólnej, a u chorych na cukrzycę 14%. Wiele badań potwierdza wpływ hiperglikemi na powstanie nowotworu. Ostatnio zwrócono także uwagę, iż cukrzyca częściej występuje u osób z rakiem jelita grubego, niż u osób zdrowych.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Czyżyk: "Patofizjologia i klinika cukrzycy".
2) J. Muszyński: "Problemy gastrologiczne w cukrzycy".