Regulacja apetytu i masy ciała

W prawidłowym stanie organizm dąży do tego, by bilans energetyczny był w równowadze. Aby osiągnąć taki stan wielkość pobieranego pokarmu jest regulowana przez stopień wydatkowania energii. Dzięki temu również możliwe jest utrzymanie prawidłowej, stabilnej masy ciała.

Ośrodek głodu i sytości


Zapotrzebowanie energetyczne to energia niezbędna do utrzymania: podstawowej przemiany materii, wzrostu i regeneracji ciała, wytworzenia ciepła, wykonania pracy oraz przetworzenia pokarmu do substancji, które będą mogły brać udział w szlakach metabolicznych komórek. Kontrolę nad utrzymaniem równowagi pomiędzy podażą a zużyciem dostarczonej w pokarmach energii sprawuje ośrodkowy układ nerwowy - konkretnie struktury anatomiczne zwane jądrami podwzgórza. To właśnie tu znajduje się ośrodek głodu i sytości.

Pobudzenie ośrodka sytości hamuje przyjmowanie posiłków, jego zniszczenie z kolei spowoduje zjawisko żarłoczności (bulimia) i wtórną otyłość. Sytuacja dokładnie odwrotna będzie miała miejsce w odniesieniu do ośrodka głodu. Jego pobudzenie to sygnał, by przyjąć pokarm, konsekwencją zniszczenia jest niewystępowanie uczucia głodu, niechęć do jedzenia (anoreksja) czego skutkiem jest wyniszczenie organizmu.

Podsumowując, wzajemne oddziaływanie tych dwóch ośrodków ma zasadnicze znaczenie w regulacji podaży i wydatkowania energii.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom I.
2) W. Kostowski, Z. Herman: "Farmakologia", Tom I.