Reakcje hormonalne na działanie stresu

Stres w dużym stopniu wpływa na ilość wydzielanych hormonów. Przykładowo wahania dobowe wydzielania hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) są niewielkie w porównaniu z wahaniami występującymi w stanach stresowych, zwłaszcza powstałych w wyniku obniżenia stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia), reakcji zapalnych, ciężkich urazów wszelkiego rodzaju, zakażeń, stanów emocjonalnych, jak strach, złość, ból itp.

W mechanizmie reakcji organizmu na działanie stresu odgrywają też rolę inne hormony, np. aldosteron, hormon wzrostu i wazopresyna oraz układ współczulny. Czynniki stresowe mogą prowadzić do pobudzenia układu współczulnego i do skurczu naczyń krwionośnych w nerkach z następczym zwiększeniem wydzielania reniny, która z kolei uwalnia angiotensynę i wywołuje wzmożenie wydzielania aldosteronu. Wszystkie wyżej wymienione hormony razem z glikokortykosteroidami oraz przy udziale układu współczulnego i amin katecholowych umożliwiają organizmowi przetrwanie stresu.

Milena Szewruk

Literatura:
1) W. Traczyk, A. Trzebski: "Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej".