Przytarczyce

Przytarczyce to małe gruczoły kontrolujące poziom wapnia i fosforu w organizmie. Przytarczyce zlokalizowane są najczęściej za tarczycą, czasem jednak mogą występować w tarczycy, a nawet w worku osierdziowym. Większość ludzi posiada cztery gruczoły przytarczyczne, ich ilość może być jednak zmniejszona lub zwiększona, nawet do 8.

Parathormon


Przytarczyce wydzielają parathormon, oznaczany symbolem PTH. Hormon ten reguluje gospodarką wapniowo - fosforanową organizmu. Zmniejszony poziom wapnia we krwi pobudza komórki przytarczyc do produkcji parathormonu, zwiększony hamuje tworzenie PTH.

Parathormon zwiększa poziom wapnia we krwi, działając na nerki, kości oraz jelita. W nerkach pobudza syntezę aktywnej witaminy D3 i zapobiega ucieczce wapnia z moczem. Jednocześnie PTH przyczynia się do przyspieszonego wydalania fosforanów.

Wpływ parathormonu na kości jest bardzo skomplikowany. Hormon ten może powodować "rozkładanie" kości i ucieczkę wapnia do krwi. Jednak, gdy poziom witaminy D3 w organizmie człowieka jest obniżony, PTH pobudza budowę kości. W jelitach hormon ten przyczynia się do zwiększonego wchłaniania wapnia i fosforu. Jak widać parathormon zwiększa poziom wapnia we krwi hamując jego wydalanie, zwiększając wchłanianie i uruchamiając zasoby tego pierwiastka z kości, największego magazynu wapnia w ustroju.

Anna Adamska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.