Profilaktyka stopy cukrzycowej

Profilaktycznie u każdego chorego na cukrzycę przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić ocenę: skóry (zabarwienie, otarcia, pęcherze), kształtu stopy i palców, obrzmienia, obecność tętna na stopie. Ocenie należy poddać również obecność czucia, wibracji, wrażliwość na dotyk.

Pacjentom zagrożonym rozwojem stopy cukrzycowej zaleca się:

1) Codzienną kontrolę stóp, także między palcami. Jeśli chory sam sobie nie radzi powinien poprosić inną osobę, ewentualnie spróbować za pomocą lusterka.

2) Regularne mycie w wodzie o temperaturze poniżej 37 stopni Celsjusza z użyciem łagodnego mydła, dokładne wysuszenie stóp, szczególnie między palcami, a następnie nawilżenie kremem pielęgnacyjnym.

3) Unikanie chodzenia boso i noszenia butów bez skarpet, codzienną zmianę skarpet, codzienne oglądanie i sprawdzanie wnętrza butów czy nie ma czegoś w środku co mogłoby drażnić stopę, obcierać ją lub powodować powstanie rany.

4) Obcinanie paznokci prosto co zapobiega ich wrastaniu.

5) Unikanie samodzielnego usuwania zrogowaceń, modzeli.

6) Nie ogrzewanie stóp termoforami lub butelkami z ciepłą wodą.

7) Codzienną gimnastykę i ćwiczenia nóg zalecone przez lekarza.

8) Noszenie wygodnego, wykonanego z naturalnych tworzyw obuwia .

9) W razie powstania pęcherza, skaleczenia, zadrapania lub owrzodzenia niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.
2) G. Rosiński: "Leczenie zespołu stopy cukrzycowej", Przewodnik lekarza 3/2005.