Pozostałe przyczyny niedoczynności przysadki

Uraz głowy


Uraz powstały podczas wypadku komunikacyjnego, upadku czy wybuchu może spowodować przerwanie lub zagięcie szypuły i zaburzenie czynności przysadki pod postacią niedoboru hormonu wzrostu (GH), gonadotropin (lutropiny-LH i folitropiny-FSH), tyreotropiny (TSH), dość często występuje nadmierne wydzielanie prolaktyny (hiperprolaktynemia) i moczówka prosta.

Zespół pustego siodła


U osób z zespołem pustego siodła badania obrazowe nie uwidaczniają utkania przysadki, w miejscu gdzie ona prawidłowo powinna występować. Etiologia tego zespołu nie jest jasna. Może mieć charakter wrodzony lub powstać w następstwie operacji, naświetlania lub wylewu do guza. U 40% pacjentów z obrazem pustego siodła w tomografii komputerowej nie występują zaburzenia czynności wydzielniczej przysadki. W niewielkim odsetku występuje hiperprolaktynemia i niedobory hormonów tropowych, najczęściej hormonu wzrostu.

Tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej


Tętniak w obrębie zatoki jamistej niekiedy powiększa się w kierunku siodła tureckiego i powodowaduje ubytek funkcji przysadki wskutek ucisku albo podkrwawiania.

Izolowane niedobory hormonów przysadki


Najczęściej spotykanym izolowanym niedoborem w zakresie wydzielania hormonów przysadki jest niedobór hormonu wzrostu. Rzadziej spotyka się upośledzone wydzielanie gonadotropin. Często występuje przejściowy niedobór hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) wskutek długotrwałego stosowania glikokortykosteroidów. Izolowany trwały niedobór ACTH lub TSH (hormon tyreotropowy) jest rzadki.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom I.