Podział wola obojętnego

Istniej wiele kryteriów podziału wola obojętnego. Jednym z nich jest podział na trzy stopnie w zależności od oceny wielkości gruczołu tarczowego.

Dla osób dorosłych przyjmuje się, że prawidłowa wielkość tarczycy wynosi dla kobiet 18 ml, a dla mężczyzn 25 ml. Nie zawsze dokładna ocena wielkości jest możliwa do stwierdzenia za pomocą USG. Wtedy wielkość tarczycy może w przybliżeniu ocenić badanie scyntygraficzne.

Ze względu na strukturę wola można je podzielić na miąższowe i guzkowe. Wole miąższowe jest wtedy, gdy miękka tarczyca jest powiększona równomiernie, w całości i jest niebolesna. Wole guzkowe to powiększenie gruczołu tarczowego z wyraźnie wyczuwalnymi guzkami. Guzki te przeważnie są niebolesne, gładkie i dobrze ruchome.

Jeżeli za kryterium podziału przyjmie się częstość występowania wola, to można wyróżnić wole sporadyczne i endemiczne. Gdy częstość występowania wola jest większa niż u 5% ogólnej populacji, to można mówić o występowaniu wola endemicznego na danym terenie.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom I.