Otyłość a nowotwory

W grupie otyłych kobiet i otyłych mężczyzn wzrasta częstość występowania nowotworów złośliwych.

W okresie pomenopauzalnym zwiększona jest przemiana androstendionu do estronu w tkance tłuszczowej, co odpowiada stopniowi otyłości. Estron to biologicznie aktywny estrogen mogący u otyłych kobiet i mężczyzn zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworu zależnego od estrogenów.

Otóż u kobiet z BMI powyżej 35 kg/m2 występuje większa predyspozycja do rozwoju hormonozależnego raka trzonu macicy, czyli raka endometrium, jak i wyższa umieralność z jego powodu. Zależność tę obserwuje się zarówno w okresie poprzedzającym menopauzę jak i w okresie pomenopauzalnym. Główną tego przyczyną jest wspomniana zwiększona w otyłości synteza estrogenów w organizmie. Największe ryzyko dotyczy kobiet, które nie rodziły, pierwsza miesiączka wystąpiła u nich wcześnie, natomiast menopauza późno. Rak sutka również częściej występuje u otyłych kobiet, ale już w okresie pomenopauzalnym. Stwierdzono, iż otyłość przekraczająca 40% zwiększa zapadalność na raka jajnika. Ponadto u kobiet otyłych częściej powstaje kamica żółciowa, która może usposabiać do rozwoju nowotworu pęcherzyka żółciowego.

Natomiast mężczyźni otyli, w porównaniu do mężczyzn z prawidłową masą ciała w większym stopniu narażeni są na raka prostaty. Zauważono również większą umieralność na raka prostaty oraz nowotwory żołądka, jelita grubego i odbytnicy. Wzrost umieralności na raka jelita grubego jest wyższy u otyłych mężczyzn, niż otyłych kobiet.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom I.
2) W. Kostowski, Z. Herman: "Farmakologia", Tom I.