Niedoczynność przysadki

Niedoczynność przedniego płata przysadki to zespół objawów powstałych w następstwie niedoboru lub braku jednego lub kilku hormonów tropowych przysadki i wtórnej niedoczynności docelowych gruczołów dokrewnych.

Przyczyny niedoczynności przysadki


Niedoczynność przysadki może być następstwem nieprawidłowej czynność lub uszkodzenia przysadki albo podwzgórza i może dotyczyć jednego lub kilku hormonów tropowych. Może być uwarunkowana genetycznie i związana np. z wrodzonym brakiem czynnika transkrypcyjnego, niezbędnego dla prawidłowej syntezy hormonu.

Wśród przyczyn niedoczynności przysadki znajdują się: guzy przysadki, operacje przysadki i leczenie ablacyjne, naczyniopochodne uszkodzenie przysadki, urazy głowy, limfocytarne zapalenie przysadki, tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej, zespół pustego siodła, izolowane niedobory hormonów przysadki.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom I.