Niedobór gonadotropin

Niedobór gonadotropin powoduje u kobiet początkowo wydłużenie cyklów miesięcznych, a następnie zanik miesiączek, niepłodność, zmiany zanikowe w narządach płciowych, dyspaurenię (ból podczas stosunku płciowego) i zanik tkanki gruczołowej sutków. Ten wtórny hipogonadyzm sprzyja przedwczesnemu rozwojowi miażdżycy, zanikowi tkanki kostnej.

U mężczyzn niedobór gonadotropin powoduje zmniejszenie, a niekiedy nawet zanik, popędu płciowego, impotencję, niepłodność, zmiany zanikowe narządów płciowych i zanik owłosienia zależnego od androgenów. Skutkiem tego wtórnego hipogonadyzmu jest też zmniejszenie wytwarzania czerwonych krwinek krwi (erytropoeza), zmniejszenie masy kostnej i masy mięśniowej i negatywne zmiany w psychice chorych.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom I.