Neuropatie ogniskowe

Mononeuropatie i zespoły uciskowe


Mononeuropatie głównie występują u osób w wieku podeszłym. Charakteryzują się nagłym początkiem oraz dolegliwościami bólowymi, które ustępują w okresie 2-3 miesięcy, aczkolwiek możliwe są nawroty. Pojawiające się bóle wynikają z niedrożności naczynia odżywczego spowodowanej zakrzepem. Zaburzenia mogą dotyczyć nerwów czaszkowych jak również obwodowych, np.: pośladkowego, łokciowego, strzałkowego wspólnego. Diagnostyka i leczenie jest wskazane w sytuacjach wystąpienia podwójnego widzenia czy opadnięcia powieki.

Zespołu uciskowe rozwijają się powoli i postępują gdy nie zostanie wdrożone odpowiednie leczenie. Najczęściej zmiany dotyczą nerwu pośrodkowego łokciowego, promieniowego, udowego, strzałkowego. Najczęściej występuje zespół cieśni nadgarstka. To rodzaj neuropatii wynikającej z uciśnięcia nerwu pośrodkowego, który przechodzi przez kanał nadgarstka. Typowe objawy są następujące: parestezje (mrowienie, drętwienie kłębu, palców ), zaburzenia czucia, osłabienie i zanik mięśni kłębu. Rozpoznanie potwierdza się badaniem elektrofizjologicznym. Leczenie jest operacyjne.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.
2) F. Kokot: "Choroby Wewnętrzne", Tom II.
3) J. Tatoń, A. Czech: "Diabetologia", Tom II.