Naczyniopochodne uszkodzenie przysadki i limfocytarne zapalenie przysadki

Naczyniopochodne uszkodzenie przysadki to najczęściej udar niedokrwienny w przebiegu poporodowej martwicy przysadki (zespół Sheehana) i udar krwotoczny guza przysadki. Znacznie rzadsze przyczyny to: martwica niedokrwienna w przebiegu cukrzycy i tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej przechodzącej przez zatokę jamistą.

Udar przysadki klinicznie objawia się nagłym bólem głowy, utratą wzroku i/lub zaburzeniami czynności niektórych nerwów czaszkowych (III, IV i VI), zaburzeniami świadomości i zespołem oponowym. Do wymienionych objawów dołącza się szybko rozwijająca się niedoczynność kory nadnerczy, która nierozpoznana i nieleczona w porę, doprowadza do ciężkiej hipotonii i wstrząsu, jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.

Limfocytarne zapalenie przysadki


Limfocytarne zapalenie przysadki to schorzenie o podłożu autoimmunologicznym, dotyczące głównie kobiet. Może ujawniać się podczas ciąży, jako wtórna niedoczynność kory nadnerczy. Obraz kliniczny wynika z niedoborów hormonów tropowych przysadki. Obraz tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego może sugerować obecność guza ze względu na obrzęk gruczołu.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom I.