Leczenie i powikłania cukrzycy

Leczenie cukrzycy powinno być kompleksowe i obejmować wiele metod terapeutycznych. Poza leczeniem farmakologicznym (doustne leki hipoglikemizujące - przeciwcukrzycowe, insulina), należy zastosować odpowiednią dietę.

Ważne jest wdrożenie zdrowego trybu życia, leczenie wysiłkiem fizycznym. Istotnym działaniem jest specjalne kształcenie zdrowotne. Podstawową rolę w leczeniu cukrzycy typu 2 odgrywają, poza metodami niefarmakologicznymi, leki przeciwcukrzycowe, natomiast podstawą leczenia cukrzycy typu 1 jest insulinoterapia.

Powikłania cukrzycy


Powikłania cukrzycy dzielimy na ostre i przewlekłe.

Do ostrych powikłań należy:
- kwasica cukrzycowa (ketonowa),
- śpiączka hipermolarna,
- hipoglikemia.

Do przewlekłych powikłań należy:
- neuropatia cukrzycowa,
- retinopatia cukrzycowa,
- nefropatia cukrzycowa,
- makroangiopatia,
- stopa cukrzycowa,
- zmiany skórne,
- zmiany stawowe i kostne,
- zaburzenia lipidowe.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.
2) F. Kokot: "Choroby wewnętrzne", Tom II.