Leczenie objawów przekwitania

Niedobór estrogenów w menopauzie powoduje narastanie wielu zaburzeń metabolicznych i nasila objawy okresu przekwitania. Aby temu zapobiec zalecane jest przyjmowanie naturalnych estrogenów w okresie pomenopauzalnym.

W leczeniu stosuje się 17β-estradiol, estriol, estron. Spośród tych hormonów estriol nie ma właściwości zapobiegania miażdżycy i osteoporozie, podawany jest w celu poprawy stanu błon śluzowych. Zasadą hormonalnej terapii zastępczej jest podawanie jak najmniejszej skutecznej dawki leku.

Łącznie z estrogenami stosuje się gestageny (z wyjątkiem kobiet po operacji usunięcia macicy). Taki sposób leczenia wymaga ścisłej kontroli lekarskiej wszystkich kobiet objętych terapią. Estrogeny mogą być przyjmowane doustnie, w ten sposób docierają do wątroby, gdzie są metabolizowane. Inna forma podawania hormonów to iniekcje, implanty, plastry, maści i kremy, co pozwala na ominięcie metabolizmu jelitowego i wątrobowego.

Istnieje wiele przeciwwskazań do terapii estrogenami. Leczenie nie powinno być podjęte przez osoby mające ciężkie choroby wątroby, cholestazę, nowotwory estrogenozależne macicy i gruczołu sutkowego, czerniaka złośliwego, porfirię, nadciśnienie tętnicze, choroby naczyń mózgu, udar mózgu, choroby naczyń siatkówki, migrenę, niedokrwistość sierpowatokrwinkową czy chorobę zakrzepową. Należy ostrożnie stosować estrogenoterapię u osób otyłych.

Leczenie estrogenami niesie ze sobą pewne ryzyko. Może bowiem dojść do rozwoju nowotworów macicy i gruczołu sutkowego, istnieje ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, zwiększa się prawdopodobieństwo powstania choroby zakrzepowej i zaburzeń w zakresie glukozy co może skutkować pojawieniem się cukrzycy.

Milena Szewruk

Literatura:
1) T. Pisarski: Położnictwo i ginekologia.