Insulina w insulinoterapii

Insulina jest hormonem wydzielanym przez komórki trzustki zwane komórkami β. Hormon ten bierze udział w regulacji procesów metabolicznych kwasów nukleinowych, białek, węglowodanów, tłuszczów. Odpowiada między innymi za wzrost komórek.

Insulina jest wydzielana po pobudzeniu przez glukozę i inne cukry, aminokwasy, hormony. Fizjologicznie wyrzut insuliny następuje przez całą dobę w 40% natomiast w 60% jest wydzielana po każdym posiłku. Wydzielanie to zwiększa się nawet 5-10 krotnie.

W cukrzycy typu 1 celem insulinoterapii jest bezwzględne uzupełnienie niedoboru insuliny od chwili ujawnienia się choroby, zaś w cukrzycy typu 2 uzupełnienie niedoboru insuliny endogennej (czyli wydzielanej w organizmie) co przyczynia się do przezwyciężenia insulinooporności.

Rodzaje insulin


Na rynku farmakologicznym istnieje wiele rodzajów insulin. Dawniej stosowano insuliny pochodzenia zwierzęcego (wieprzowe, wołowe). Teraz stosuje się insuliny ludzkie produkowane drogą inżynierii genetycznej oraz analogi insulin.

W zależności od czasu działania stosuje się:

Analogi insulin szybko działające
(insulina LISPRO - HUMALOG, insulina AspArt - NovoRapid)

Insuliny krótko działające

(Actrapid HM - Novo Nordisk, Humulin R - Eli Lilly, Insuman Rapid - Hoechst, Gensulin R - Bioton)

Insuliny o pośrednim czasie działania
(Insulatard HM - Novo Nordisk, Humulin N - Eli Lilly, Insuman Basal - Hoechst, Gensulin N - Bioton)

Insuliny długo działające
(Ultratard HM - Novo Nordisk, Humulin U - Eli Lilly)

Długo działające analogi insulin
(insulina Glargine - Lantus, insulina Detemir)

W praktyce stosowane są również mieszanki insulinowe (insuliny złożone, dwufazowe), składające się z:

Szybko działającego analogu insuliny oraz z zawiesiny protaminowej tego analogu (zawiesina protaminowa wydłuża czas działania analogu i opóźnia wchłaniania dzięki obecności protaminy)

Krótko działających insulin ludzkich z ludzką insuliną izofanową o pośrednim czasie działania (w insulinie izofanowej dodatek protaminy i niewielkiej ilości cynku opóźnia wchłanianie)

Mieszanki insulinowe chętnie stosowane są u osób starszych i mniej sprawnych.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.
2) F. Kokot: "Choroby wewnętrzne", Tom II.