Zmiany śródmiąższowe jąder

hormonalny.pl & zmiany śródmiąższowe jąderRozpoznanie i leczenie pierwotnej niewydolności hormonalnej jąder .. zmian nowotworowych jądra - wewnątrzkanalikowego raka jądra oraz przerostu gruczołu śródmiąższowego jądra. Badanie nasienia wykonuje się po upływie 2 - 7 dni wstrzemięźliwości płciowej. Ocenia się nasienie makroskopowo ( objętość ejakulatu, czas upły ...