Zaburzenia neurologiczne fosfor

hormonalny.pl & zaburzenia neurologiczne fosforHipofosfatemia .. zaburzenia: neurologiczne i psychiczne ( porażenie, drgawki, encefalopatia, parestezje ), krążeniowe ( arytmia, upośledzenie pracy serca ), oddechowe ( porażenie mięśni oddechowych ), metaboliczne ( niedokrwienie tkanek ), hematologiczne ( niedokrwis ...