TSH

hormonalny.pl & TSHPrzysadka mózgowa .. TSH ), działający na tarczycę, - hormony gonadotropowe ( LH, FSH ), działające na jajniki i jądra, - hormon kortykotropowy ( ACTH ), działający na nadnercza, - hormon somatotropowy ( GH ), hormon odpowiedzialny za wzrost, - prolaktynę ( PRL ) ... Wole guzkowe toksyczne (choroba Plummera) .. TSH, co daje objawy nadczynności tarczycy. Wole guzkowe toksyczne nazywane jest również chorobą Plummera. Choroba dotyczy najczęściej kobiet w wieku 40 - 50 lat, a objawy są typowe dla nadczynności tarczycy. Występowanie wola guzkowego toksyczn ... Choroba Gravesa i Basedowa .. TSH. Działanie przeciwciał, które pobudzają czynność komórek pęcherzykowych, prowadzi do zwiększonej syntezy i uwalniania tyroksyny ( T4 ) i trójjodotyroniny ( T3 ) a tym samym do objawów nadczynności tarczycy. Choroba Gravesa i Basedowa występuje ...

Guz somatostatynowy .. TSH, insuliny, glukagonu, PP, gastryny, CCK, GIP. Zespół towarzyszący somatostatinoma nazywany bywa zespołem hamowania hormonalnego . Składa się na niego cukrzyca, kamica żółciowa, biegunki tłuszczowe z hipochlorhydią, zmniejszenie egzo - i endokrynn ... Guz tyreotropinowy .. TSH, będący rzadką przyczyną nadczynności tarczycy. W obrazie klinicznym występują objawy typowe dla nadczynności tarczycy o różnym stopniu nasilenia, natomiast w badaniu przedmiotowym stwierdza się wole. Z reguły w chwili rozpoznania gruczolak pr ... Guzek autonomiczny pojedynczy tarczycy .. TSH dochodzi do zahamowania jodochwytności pozostałego miąższu, w związku z czym ryzyko rozwoju niedoczynności tarczycy jest niewielkie. Za leczeniem radiojodem przemawia stosunkowo niewielkie ( 2% ) ryzyko rozwoju raka w pojedynczym guzku autonomicz ...

Hormon tyreotropowy (TSH) .. TSH ) jest glikoproteidem wydzielanym przez przysadkę. W skład cząsteczki wchodzi podjednostka α i specyficzna podjednostka β. Sekrecja TSH jest regulowana przez dwa główne czynniki - TRH i hormony tarczycy. U zdrowych ludzi TSH wydziela ... Hormony tropowe przysadki .. TSH ). Hormony tropowe przysadki wydzielane są pulsacyjnie, ich sekrecja podlega rytmom biologicznym. Istnieją cykle o różnej długości: dobowe, okołodobowe, miesięczne. Typowym przykładem takiego rytmu jest cykl miesięczny u kobiet, gdzie powtarza ... Przypadkowo wykryty guz przysadki .. TSH, ACTH oraz poranną osmolalność moczu. Leczenie guza przysadki Jeśli wykryty guz wydziela GH, ACTH, gonadotropiny lub TSH postępowaniem z wyboru jest leczenie operacyjne. Wyjątek stanowi guz prolaktynowy, w którym na początku zaleca się farmak ...

Subkliniczna nadczynność tarczycy .. TSH, mimo iż stężenia fT3 i fT4 nie przekraczają górnej granicy normy. Przyczyny subklinicznej niedoczynności tarczycy Określenie przyczyny subklinicznej niedoczynności tarczycy bywa trudne. Może ona wynikać z egzogennego nadmiaru hormonów tarczy ... Subkliniczna niedoczynność tarczycy .. TSH w surowicy, natomiast stężenia wolnych hormonów tarczycy ( fT3 i fT4 ) są prawidłowe. Nie stwierdza się typowych objawów klinicznych niedoczynności tarczycy. Stan ten występuje najczęściej u osób starszych, częściej u kobiet niż u mężczyzn. Pr ... Wazopresyna (ADH) .. TSH i GH; przypisuje się jej udział w regulacji rytmów biologicznych, uczucia pragnienia i procesach termoregulacji. Wydzielanie ADH zależy od stymulacji osmoreceptorów w podwzgórzu i receptorów objętościowych w lewym przedsionku serca, co ma miej ...

Rzekoma niedoczynność przytarczyc (zespół Albrighta) .. TSH ), glukagonu i gonadotropin na działanie tych hormonów. Znamienne jest występowanie typowych zmian szkieletu i upośledzenie umysłowe. W badaniach laboratoryjnych na uwagę zasługują|: hipokalcemia, hiperfosfatemia, duże stężenie parathormonu w sur ... Zespół gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 (MEN-1) .. TSH ), guzy hormonalnie nieczynne. Guzy obszaru jelitowo - trzustkowego w zespole MEN - 1 ( 60 - 70% ) to: gastrinoma ( zespół Zollinger - Ellisona ), insulinoma, VIPoma, glukagonoma, somatostatinoma, guzy niewydzielające. Pierwotna nadczynność przyt ... Rozpoznanie i leczenie ginekomastii .. TSH w celu różnicowania przyczyn ginekomastii. W przypadku podejrzenia rozrostu nowotworowego uzasadnione jest wykonanie oznaczenia markerów nowotworów z komórek płciowych. Pomocniczo można oznaczyć biochemiczne wskaźniki czynności wątroby i nerek or ...

Opóźnione dojrzewanie płciowe .. TSH ), prolaktyny, i u chłopców testosteronu, a u dziewcząt estradiolu. Jeżeli stężenie gonadotropin ( LH i FSH ) jest zwiększone poszukiwana jest przyczyna hipogonadyzmu hipergonadotropowego: kariogram ( zespół Turnera, zespół Klinefeltera ) i USG m ... Zespół oporności na hormony tarczycy (RHT) .. TSH. Potwierdzeniem jest wykrycie mutacji w genie kodującym receptor Trβ. Znaczna część chorych na zespół odporności na hormony tarczycy nie wymaga leczenia. U części chorych stosuje się ponadfizjologiczne dawki lewoskrętnej tyroksyny lub tyr ... Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) .. TSH ). Formy niedoczynności wtórnej ( zależnej od upośledzonej czynności przedniego płata przysadki ) i trzeciorzędowej ( zależnej od upośledzenia czynności podwzgórza ) charakteryzujące się obniżonym lub prawidłowym poziomem TSH, występują rzadko. ...

Diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy .. TSH ) w surowicy, w przypadku wtórnej i trzeciorzędowej niedoczynności tarczycy stężenie TSH nie wzrasta, a nawet może być małe pomimo zmniejszonego FT4. Leczenia niedoczynności tarczycy Postępowanie w większości przypadków niedoczynności tarczyc ... Wole obojętne .. TSH ). TSH stanowi najważniejszy czynnik pobudzający komórki tarczycy do wzrostu. Jod wykazuje działanie przeciwne. Wole może pojawić się w każdym okresie życia. Im większe niedobory jodu występują na danym obszarze tym więcej pojawia się przypadk ... Objawy i diagnostyka wola obojętnego .. TSH ). Natomiast szybko powiększający się poziom tyreoglobuliny może sugerować rozwój zmian nowotworowych. Przeciwciała przeciwtarczycowe ( antytyreoglobulinowe, antyperoksydazowe, antyreceptorowe ) mogą być obecne, jednak miano tych przeciwciał nie ...

Rozpoznanie i leczenie nadczynności tarczycy .. TSH i zwiększone stężenie FT4, rzadko izolowane zwiększone stężenie FT3. Wyjątki od tej zasady obejmują nadczynność tarczycy subkliniczną i wtórną. W sytuacji, gdy stężenia FT4 lub FT3 są zwiększone powyżej górną granicę normy, rozpoznaje się jawną n ... Pozostałe przyczyny niedoczynności przysadki .. TSH ), dość często występuje nadmierne wydzielanie prolaktyny ( hiperprolaktynemia ) i moczówka prosta. Zespół pustego siodła U osób z zespołem pustego siodła badania obrazowe nie uwidaczniają utkania przysadki, w miejscu gdzie ona prawidłowo pow ... Niedostateczne wydzielanie tyreotropiny (TSH) .. TSH ) i powstająca w jego następstwie wtórna niedoczynność tarczycy jest przyczyną takich objawów jak: spowolnienie psychiczne, obniżenie łaknienia, zaparcia stolca, zła tolerancja niskich temperatur, zwiększona potrzeba snu oraz zmiany skórne np. su ...

Rozpoznanie niedoczynności przysadki .. TSH, FT4 ), niedobór hormonów kory nadnerczy ( kortyzol, ACTH ), niedobór gonadotropin i hormonów gonad ( estradiol, testosteron ), niedobór prolaktyny czy hormonu wzrostu. Badania obrazowe w diagnostyce niedoczynności przysadki Tomografia komput ...