Tkanka neurohormonalna

hormonalny.pl & tkanka neurohormonalnaNeurohormonalna regulacja głodu i sytości .. tkanki tłuszczowej, insulina, hormony przewodu pokarmowego. Neuropeptydy podwzgórzowe Podwzgórze jest miejscem gdzie znajdują się: ośrodek głodu ( w jądrach bocznych podwzgórza ) i ośrodek sytości ( w jądrze brzuszno - przyśrodkowym ). Do ośrodko ...