Tężyczkowy

hormonalny.pl & tężyczkowyNiedoczynność przytarczyc .. tężyczkowe, równoważniki tężyczkowe lub tężyczka utajona. Tężyczka manifestuje się drętwieniem palców, warg, języka, bolesnym skurczem mięśni rąk, stóp i twarzy, groźnym dla życia skurczem krtani. Mogą również wystąpić napady padaczkowe, powikłania z ... Objawy kliniczne hiperfosfatemii .. tężyczkowe. Chorzy po urazie czy posocznicy, gdzie dominuje hiperkatabolizm, mają zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej i kwasowo - zasadowej. W czasie intensywnej chemioterapii ostrej białaczki limfatycznej lub chłoniaka Burkitta dochodzi do ...