Skutki wnętrostwa

hormonalny.pl & skutki wnętrostwaPierwotna niewydolność hormonalna jąder (hipogonadyzm hipergonadotropowy) .. skutkiem urazu, zapalenia, nowotworu jąder, niedokrwienia ( np. przy skręcie powrózka nasiennego ), operacji wnętrostwa, przepukliny pachwinowej lub mosznowej. Inne przyczyny pierwotnej niewydolności hormonalnej jąder to: kastracja na skutek urazu ...