Poziom parathormon niski

hormonalny.pl & poziom parathormon niskiRzekoma niedoczynność przytarczyc (zespół Albrighta) .. poziom wapnia w surowicy, zwiększone stężenie fosforanów nieorganicznych, duże wartości parathormonu we krwi, niski wzrost, okrągła twarz, otyłość, skrócenie kości śródręcza i śródstopia oraz zwapnienia podskórne. Pacjenci z RNP typu Ia i Ic chorują ...