Pobudzenie adrenaliny

hormonalny.pl & pobudzenie adrenalinyMechanizmy i zakres działania adrenaliny i noradrenaliny .. pobudzenie glikogenolizy w wątrobie ( rozpad glikogenu do glukozy ), wzmożenie lipolizy ( proces rozpadu tłuszczów ) i uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych oraz ich metabolizmu i zużycia glukozy w tkankach, pobudzenie glukoneogenezy ( wytwarzanie g ...