Patologia cukrzyca

hormonalny.pl & patologia cukrzycaPierwotna nadczynność przytarczyc .. patologicznych złamań, zniekształcenia kręgosłupa i trudności w chodzeniu. Ostre zapalenie trzustki w przebiegu pierwotnej nadczynności przytarczyc może doprowadzić do rozwoju cukrzycy. Do innych objawów należą: nawracająca choroba wrzodowa żołądk ... Powikłania cukrzycy w przewodzie pokarmowym .. patologiczne tego nerwu ( głównie demielinizacja ) przejawiają się niska amplitudą skurczów, zmniejszeniem napięcia dolnego zwieracza przełyku, a w końcu opóźnieniem pasażu przełykowego. Te wszystkie zaburzenia mogą przebiegać bezobjawowo jak również ... Zmiany patologiczne stopy w cukrzycy .. patologiczne stopy w zespole stopy cukrzycowej obejmują wszystkie jej struktury: naczynia, nerwy, skórę, mięśnie i kości. Nieprawidłowości w obrębie naczyń spowodowane są zbyt wysokim stężeniem glukozy. Cukier bowiem uszkadza śródbłonek naczyń ( w ...