Osteopenia w cukrzycy typu 2

hormonalny.pl & osteopenia w cukrzycy typu 2Zmiany stawowe i kostne w cukrzycy .. osteopenia i osteoporoza, zaś przerosty kostne ( hiperostozy ) należą do rzadkości. Zmniejszenie masy kostnej ( osteopenia, osteoporoza ) występuje zarówno u chorych na cukrzycę typu 1 jak i 2. W cukrzycy typu 1 brak insuliny oraz neuropatia autonomi ...