Operacja guza przysadki

hormonalny.pl & operacja guza przysadkiPrzypadkowo wykryty guz przysadki .. operacyjne. Wyjątek stanowi guz prolaktynowy, w którym na początku zaleca się farmakoterapię. W przypadku wykrycia hormonalnie nieczynnego gruczolaka postępowanie zależy od wielkości guza. Jeśli guz ma średnicę poniżej 10mm ( mikrogruczolak ) zaleca ... Choroby podwzgórza .. operacyjnego lub radioterapii nowotworów ośrodkowego układu nerwowego może dojść do jatrogennego uszkodzenia podwzgórza i niedoczynności przysadki. Najczęściej sam guz prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia podwzgórza. Niekiedy wielkość guza i jego ... Guzy przysadki, operacje i leczenie ablacyjne .. Operacje przysadki i leczenie ablacyjne Pooperacyjna niedoczynność przysadki jest uwarunkowana przez czynniki takie jak wielkość guza i stopień uszkodzenia sąsiedniej tkanki przed operacją oraz przebieg zabiegu. Usunięcie całej przysadki pociąga za ...

Pozostałe przyczyny niedoczynności przysadki .. operacji, naświetlania lub wylewu do guza. U 40% pacjentów z obrazem pustego siodła w tomografii komputerowej nie występują zaburzenia czynności wydzielniczej przysadki. W niewielkim odsetku występuje hiperprolaktynemia i niedobory hormonów tropowych ...