Niedorozwój umysłowy

hormonalny.pl & niedorozwój umysłowyZespół oporności na hormony tarczycy (RHT) .. niedorozwój umysłowy jedynie w 3% przypadków. Rzadziej występują: niskorosłość, opóźniony wiek kostny, upośledzenie słuchu, nawracające zapalenia ucha środkowego i górnych dróg oddechowych. Rozpoznanie i leczenie zespołu odporności na hormony tarc ... Zaburzenia dziedziczne podwzgórza .. niedorozwój umysłowy i rozszczep podniebienia. Zespół Pradera i Williego spowodowany jest anomalią chromosomu 15. Charakteryzuje się silnie wzmożonym apetytem, otyłością, hipogonadyzmem z niedorozwojem prącia i wnętrostwem, małymi rękami i stopami ...