Neuropeptydy

hormonalny.pl & neuropeptydyNeurohormonalna regulacja głodu i sytości .. neuropeptydy podwzgórzowe, wewnątrzwydzielnicza czynność tkanki tłuszczowej, insulina, hormony przewodu pokarmowego. Neuropeptydy podwzgórzowe Podwzgórze jest miejscem gdzie znajdują się: ośrodek głodu ( w jądrach bocznych podwzgórza ) i ośrodek ... Jadłowstręt psychiczny (anoreksja) .. neuropeptydy i neuroprzekaźniki. Przyjmuje się, że zaburzenia neurohormonalne mają wtórny charakter. Wśród przyczyn indywidualnych, psychologicznych i środowiskowych najważniejsze znaczenie mają: krytyczne uwagi dotyczące własnej wagi, presja środ ...