Kwasica ketonowa

hormonalny.pl & kwasica ketonowaKwasica ketonowa Kwasica ketonowa jest niebezpiecznym ostrym powikłaniem cukrzycy i stanem zagrożenia życia. Może wystąpić w przebiegu każdego typu cukrzycy. Bardzo często jest pierwszym objawem cukrzycy typu 1. Śmiertelność wynosi 5 - 10%. Kwasica ketonowa powsta ... Śpiączka hipermolarna .. kwasica ketonowa ). Czynnikami wywołującymi są: zakażenia, ostre choroby sercowo - naczyniowe ( zawał serca, udar mózgu ), nierozpoznana cukrzyca, niestosowanie się do zaleceń leczniczych. Objawy śpiączki hipermolarnej Dominują objawy odwodnienia ... Objawy kliniczne cukrzycy .. kwasica ketonowa. Chorzy z cukrzycą typu 1 mogą mieć objawy związane z występowaniem innych chorób autoimmunologicznych np.: choroby tarczycy, choroby nadnerczy, niedokrwistość Addisona Biermera, częściej rozwija się celiakia. Ponad połowa przypad ...

Leczenie i powikłania cukrzycy .. kwasica cukrzycowa ( ketonowa ), - śpiączka hipermolarna, - hipoglikemia. Do przewlekłych powikłań należy: - neuropatia cukrzycowa, - retinopatia cukrzycowa, - nefropatia cukrzycowa, - makroangiopatia, - stopa cukrzycowa, - zmian ... Powikłania cukrzycy w przewodzie pokarmowym .. kwasica ketonowa, śpiączka hipermolarna ), druga obejmuje powikłania późne takie jak: makroangiopatia ( choroba niedokrwienna, udar mózgu, miażdżyca kończyn dolnych ) czy mikroangiopatia ( retinopatia, nefropatia, neuropatia ). W przebiegu cukrzyc ... Hipofosfatemia .. kwasicą ketonową, zasadowica oddechowa, zespół głodnych kości po usunięciu gruczolaka przytarczyc, gdzie Pi masywnie napływają do kości ) * Nadmierna utrata Pi z moczem ( nadczynność przytarczyc i nadmiar PTH, który nasila usuwanie fosforanów prze ...

Rozpoznanie i leczenie hipofosfatemii .. kwasica ketonowa. Leczenie hipofosfatemii Leczenie hipofosfatemii powinno być przede wszystkim przyczynowe. Podstawą jest prawidłowa dieta bogata w fosforany. Zaleca się przy tym wzbogacenie pokarmów w produkty mleczne, bądź częściowo odtłuszczon ... Hiperfosfatemia .. kwasica ketonowa i oddechowa, rozpad komórek nowotworowych pod wpływem intensywnej chemioterapii, rabdomioliza - uszkodzenie mięśni, hipertermia złośliwa ) * Upośledzone wydalanie Pi przez nerki ( ostra i przewlekła niewydolność nerek, niedobór PT ...